سنگبری البرز نام سنگبری:البرز  نام مدیرعامل : آقای وحید غفوری نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ تراورتن محصول :سنگ تراورتن آتشکوه ، سنگ تراورتن کرم ابرکوه ، سنگ تراورتن

سنگبری اصفهان یکتا نام سنگبری:اصفهان یکتا  نام مدیرعامل :آقای مرتضی کاظمی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ تراورتن و مرمریت محصول :سنگ مرمریت آباده و تراورتن کرم رامشه ویژگی تولیدات : تولید

سنگبری اطلس نام سنگبری:اطلس  نام مدیرعامل :آقای رسول نجارپور نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ مرمریت محصول :سنگ مرمریت خوی ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته سنگبری و سنگ

سنگبری ارس نام سنگبری:ارس  نام مدیرعامل :آقای غلامرضا شفیعی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ مرمریت محصول :سنگ مرمریت جوشقان شهیادی ،سنگ مرمریت مشکی تیهو ویژگی تولیدات : تولید

سنگبری احسان نو نام سنگبری:احسان نو  نام مدیرعامل :آقای حاج علی یزدانی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ مرمریت وچینی محصول :سنگ چینی الیگودرز و سنگ مرمریت خور ویژگی تولیدات : تولید

سنگبری اپال نام سنگبری:اپال  نام مدیرعامل :آقای وحید جورکش نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ تراورتن محصول :سنگ تراورتن شکلاتی یزد، تراورتن کرم یزد، گلدن بلک محلات و سنگ دهبید

سنگبری  آندلس سالن (۱) نام سنگبری:آندلس سالن (۱)  نام مدیرعامل :احسان نوروز تولایی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ تراورتن محصول :تراورتن عباس آباد و تراورتن حاجی آباد ویژگی تولیدات :

سنگبری آزادی نام سنگبری: آزادی  نام مدیرعامل : آقای حمید فرهادی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ مرمریت محصول :سنگ مرمریت اداوی ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته

سنگبری آدینه نام سنگبری: آدینه  نام مدیرعامل : آقای حمید فرهادی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ مرمریت وتراورتن محصول :تراورتن حاجی آباد و مرمریت آباده ویژگی تولیدات :

X
با ما تماس بگیرید