سنگبری سلیمانی درباره این سنگبری : ۱- اصلی ترین راه رسیدن به اهداف عالی سازمان را بهره گیری از مدیریت استراتژیک دانسته و در این راستا بهبود دائم کیفیت و

X
با ما تماس بگیرید