سنگبری حامی استون    نام مدیر عامل :رضا آذرفر  نام مدیر فروش :سامیه کلانی  www.hamistone.com توان تولید :اسلب صادراتی اطلاعات تماس تلفن : ۰۳۱-۳۳۴۵۴۳۲۵ فکس : ۰۳۱-۳۳۴۵۴۳۲۵ همراه مدیر عامل : ۰۹۱۳۲۰۰۴۳۹۳ همراه مدیر

X
با ما تماس بگیرید