سنگبری اورانوس  نام مدیر عامل :امرالله روح الهی  نام مدیر فروش :حمیدرضا کوچکی اطلاعات تماس تلفن : ۰۳۱-۳۳۸۰۲۲۱۲ فکس : ۰۳۱-۳۳۸۰۲۲۱۲ همراه مدیر عامل : ۰۹۱۳۱۱۱۱۲۵۸ همراه مدیر فروش : ۰۹۱۳۷۹۷۰۳۶۲ آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک

X
با ما تماس بگیرید