سنگبری امام رضا نام سنگبری:امام رضا  نام مدیرعامل : آقای بهروز سدهی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ چینی ومرمریت محصول :سنگ تراورتن کرم رامشه ویژگی تولیدات : تولید

صنایع سنگ امام رضا(ع) درباره صنایع سنگ امام رضا(ع): :پیام مدیرعامل توسعه صنعت و اقتصاد یک کشور یکی از مهمترین عواملی است که میتواند رابطه اقتصادی آن کشور با سایر

X
با ما تماس بگیرید