سنگبری  اباذر نام سنگبری:اباذر  نام مدیرعامل :آقای محسن حاج حیدری نوع فعالیت : تولید کننده سنگ کریستال محصول :سنگ کریستال لایبید با فرآوری تیشه ماشینی و دستی و سابیده ویژگی تولیدات :

X
با ما تماس بگیرید