تراشکاری تک تا صنعت سازنده دستگاه های برش سنگ . حکمی بر . کله بر . فرز سه فاز و تک فاز جهت استفاده سر ساختمان
تعمیرات انواع دستگاه های سنگبری پذیرفته میشود

X
با ما تماس بگیرید