سهم زیاد سنگ‌های طبیعی در صادرات ترکیه سنگ های طبیعی ترکیه که در نماهای داخلی و خارجی ساختمان ها استفاده می شود، سهم چشمگیری در صادرات کشور دارد. سنگ های

محمد باقر روحانی خزانه دار انجمن صنفی سنگبری های شهرستان رضوان شهر  اظهار داشت: مشکل اساسی ما در بازار کار فعلی، رکـود است که این رکود دلایل مختلفی نظیر؛ عدم

امیدعلی کرمی: پذیرش مسئولیت اولین گام در انجام صادرات سنگ است. امیدعلی کرمی عالم عضو هیئت مدیره انجمن سنگبران خرم آباد اظهار کرد: در حوزه کاریمان مشکلات عدیده ای از

X
با ما تماس بگیرید