محمد باقر روحانی خزانه دار انجمن صنفی سنگبری های شهرستان رضوان شهر  اظهار داشت: مشکل اساسی ما در بازار کار فعلی، رکـود است که این رکود دلایل مختلفی نظیر؛ عدم

X
با ما تماس بگیرید