امیدعلی کرمی: پذیرش مسئولیت اولین گام در انجام صادرات سنگ است. امیدعلی کرمی عالم عضو هیئت مدیره انجمن سنگبران خرم آباد اظهار کرد: در حوزه کاریمان مشکلات عدیده ای از

X
با ما تماس بگیرید