رئیس اداره حفاظت محیط زیست بروجرد گفت: پسماند سنگبری ها یک تهدید برای محیط زیست است که باید بررسی و رفع مشکل شود. مصطفی مصطفی وند روز سه شنبه در

X
با ما تماس بگیرید