:آدرس

اصفهان - شهرک صنعتی محمودآباد - روبروی نیروگاه برق - خیابان34

تلفن: 33802424-031

تلفکس: 33800533-031

مدیریت فروش:  09133949491

مدیریت فروش: 09131102592

info@araratsang.ir  :ایمیل