آخرین اخبار و مقالات

سنگ تراورتن عباس آبادرا کامل بشناسید
سنگ تراورتن عباس آباد جز سنگ های رسوبی است که از ته نشینی ذرات (عمدتاکربنات کلسیم)در غارهای آهکی ویا اطراف چشمه های آبگرم به وجود می آید.مقاومت مناسب زیبایی طرح
قیمت تراورتن عباس آباد, فروش سنگ تراورتن عباس آباد
سنگ تراورتن عباس آباد سفید معادن آن در محلات قرار گرفته و جز روشن‌ترین سنگهای تراورتن در ایران می‌باشد. در دو سورت موج دار و بی موج قابل تولید می‌باشد و به نوعی از خانواده سنگهای لوکس در ایران به شمار می‌رود.کاربرد آن برای نمای بیرون ساختمان می‌باشد.
تراورتن سفید(فروش)

تراورتن سفید(فروش)

  اخبار و مقالات      0 Comments      views (219)
سنگ تراورتن عباس آباد سفید معادن آن در محلات قرار گرفته و جز روشن‌ترین سنگهای تراورتن در ایران می‌باشد. در دو صورت موج دار و بی موج قابل تولید می‌باشد و به نوعی از خانواده سنگهای لوکس در ایران به شمار می‌رود.کاربرد آن برای نمای بیرون ساختمان می‌باشد..
ساختار تراورتن رابشناسید
تراورتن سنگی رسوبی – شیمیایی است که بیشترین ترکیب سنگ شناختی آنرا کربنات کلسیم به همراه ترکیباتی از اکسیدهای آهن ، منیزیم، سیلیس، سولفاتها ، سولفیدها و کلرور و به رنگهای مختلف تشکیل می دهد.
Showing 28 to 32 of 89 (8 Pages)