آخرین اخبار و مقالات

نمای ساختمان و ویژگی های آن
بصورت کلی نماي هر ساختمان در شكل‌دهي به مجموعه شهري كه در آن حضور دارد، موثر است. اگر به نماي يك ساختمان بدون در نظر گرفتن نماي ديگر ساختمان‌هاي شهر توجه شود، همگوني نماي شهري در مجموع از بين مي‌رود. و باعث میشود یکپارچگی شهری بویژه در شهر های تاریخی خدشه دار شود.
Showing 88 to 89 of 89 (23 Pages)