آخرین اخبار و مقالات

سنگ عباس آباد در ساختمان
سنگ عباس آباد
سنگ تراورتن عباس آباد در نما
قیقا این نکته ضعف سنگ مرمریت در مقایسه با تراورتن است . می توان با روش خشکه چینی سنگ نما را نصب کرد . یعنی پیش از نصب سنگ در نما باید پروفیل ها و نبشی های فلزی پست کار را شاسی کشی کرد و سنگها را با گیره روی شاسی محکم کرد .
طریقه ارزش گذاری سنگ
طریقه ارزش گذاری سنگ
بافت سنگ تراورتن عباس آباد
بافت سنگ تراورتن
Showing 44 to 48 of 89 (12 Pages)