ساختار تراورتن رابشناسید

ساختار تراورتن رابشناسید

ساختمان تراورتن

تراورتن سنگی رسوبی – شیمیایی است که بیشترین ترکیب سنگ شناختی آنرا کربنات کلسیم به همراه ترکیباتی از اکسیدهای آهن ، منیزیم، سیلیس، سولفاتها ، سولفیدها و کلرور و به رنگهای مختلف تشکیل می دهد. اغلب دارای ساختمانی کنگرسیونی و فیبری شکل با لایه های مختلف است که طی فرآیند رسوب گذاری سر یع شیمیایی کربنات کلسیم در سطح زمین و طی عملکرد آبهای زیرزمینی و فرآیند تبخیر در اطراف چشمه های تراورتنی و آبگرم تشکیل می گردد،

تراورتن سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه‌های آب گرم تشکیل می‌شود . بطور کلی در طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، آب‌ها ی گرم از بین طبقات سنگ‌های کربناتی به ویژه سنگ آهک عبور می‌کنند و به دلیل اسیدی بودن، کربنات کلسیم موجود در این سنگ‌ها را حل کرده و به صورت محلول کربناتی و بی کربناتی با خود به سطح زمین منتقل می‌کنند .

در سطح زمین به دلیل افت فشار، کاهش حرارت آزاد شدن دی اکسید کربن و همچنین تبخیر، بلورهای کلسیت تشکیل شده و به صورت لایه‌های نازکی برروی یکدیگر رسوب می‌کنند . پایداری شرایط ذکر شده و تداوم تشکیل لایه‌های کلسیتی، باعث به وجود آمدن لایه‌های یکنواختی از کربنات کلسیم متخلخل ( تراورتن ) می‌گردد که ضخامت آنها از چند سانتی متر تا چند متر متغیر است و معمولا با شیبی ملایم بر روی لایه‌های سنگی قدیمی‌تر قرار می‌گیرند .

انواع سنگ تراورتن رابشناسید

سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،

معایب تراورتن

از معایب سنگ تراورتن به جذب زیاد آب اشاره کرد . زیرا این ویژگی باعث می گردد از سنگ تراورتن نمی توان در نما ها و فضا های خارجی مورد استفاده قرار گیرد .امروزه سنگ تراورتن بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد . در گذشته به دلیل تخلیل و فضاهایی که در بافت سنگ وجود داشت و باعث نفوذ آب می شد سازنده های ساختمان تمایلی به استفاده از این سنگ نداشتند.

مزایا ومعایب سنگ تراورتن چیست؟

تعریف تراورتن ازدیدگاه انجمن استاندارد ایتالیا مستقر در میلان:

تراورتن یک سنگ آهکی رسوبی ودر واقع کلسیت متخلخل یا سلولی لا یه ای و تا حدودی بلورین با منشا شیمیایی است که ساختار اسفنجی دارد که بصورت شیمیایی ته نشین میگردد و برای کارهای تزئینی و ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد .

انواع تراورتن را بشناسید.

سنگ تراورتن آبگرم:

- رنگ این نمونه سنگ تراورتن بین زیتونی مایل به کرم و کرم روشن

- به دو صورت موج دار وبی موج موجود است.

سنگ تراورتن حاجی آباد:

- سنگ تراورتن حاجی آباد دارای طیف رنگ بالایی است به طوری که شما می توانید از شکلاتی تیره تا سنگ تراورتن کرم روشن را در بین سنگ ها مشاهده کنید

- به دلیل نامنظم بودن موج ها بدون موج برش میخورد.

سنگ تراورتن عباس آباد:

تراورتن عباس آباد دارای رنگ سفید و روشن است 

- برش به سنگ به دوصورت موج دار وبی موج

سنگ تراورتن لیمویی:

- بیشترین در حاشیه بندی نمای ساختمان

سنگ تراورتن لیمویی به صورت زرد در بازار سنگ موجود است

سنگ تراورتن تکاب:

- سنگ تراورتن تکاب در سه رنگ کرم، قهوه ای و مشکی در بازار است.

- پرکاربرد ترین سنگ ها برای نمای ساختمان

- دارای ظاهری جذاب و نقش و نگاری زیباست

- اغلب به صورت موج دار استفاده میشود 

سنگ تراورتن شکلاتی:

- معروف ترین سنگ تراورتن شکلاتی عبارتند از سنگ تراورتن شکلاتی آقامحمدی و شکلاتی یزد

تراورتن شکلاتی آقامحمدی به صورت بی موج وتراورتن شکلاتی یزد موجدار برش میخورد 

- رنگ هر دو این سنگ ها بسیار تیره است

سنگ تراورتن آتشکوه:

- تراورتن آتشکوه یکی از با کیفیت ترین و البته گران قیمت ترین نمونه های سنگ تراورتن

- به دو صورت موج دار و بی موج برش می دهند(نمونه بی موج پرطرفدار تر است)

روشهاي اتصال و محكم كردن سنگ تراورتن عباس آباد پلاك بر روي نما

سنگ تراورتن عباس آباد  جز مواد و عناصري كه اجزا اصلي مصالح ساختمان را تشكيل ميدهد .

سنگ در ساختمان به صورتهاي

مختلف مورد ا ستفاده قرار ميگيرد, براي اجراي سنگ  در نماي ساختمان عمدتا سنگ به ضخامت مورد نظر از

٥,١ تا ٥,٢ سانت وگاهي مواقع بضخامت بيشتر از ٥,٢ ويا كمتر از ٥,١ سانت بنا به مورد استفاده در كارگا ه هاي

سـنگبري بريدهو سـطح نماي آن در اكثر موارد صـيقل داده شـده ودر ابعاد وعرضـهاي معمولا ٢٠ تا ٤٠ سـانتي

متربرش داده كه جهت استفاده به نام سنگ پلاك وارد كارگاه ميگردد.

نحوه اجراي سنگ تراورتن عباس آباد پلاك در ديوار

نحوه اجرا بدين صورت ميبا شد كه ابتدا سنگ در اندازه مورد نظر بتو سط قلابي از ميلگرد معمولا نمره ٦ كه به

حالت نيم دايره خم داده شده در محل خود به صورت شاقول وتراز قرار گرفته و سپس فاصله بين سنگ وديوار

كه حداقل ٢ سانت وحداكثر ٣ سانت بايد باشدبه وسيله دوغاب ماسه وسيمان بعيار سيمان ٤٠٠ كيلوگرم در متر

مكعب پر ميگردد. كه با خ شك شدن دوغاب و ايجاد چ سبندگي بين سنگ و دوغاب وديوار, سنگ در محل

خود ثابت قرار ميگيردوبه همين ترتيب سنگهاي پلاك رگ به رگ روي هم قرار ميگيرند.

ولي با توجه به عدم چ سبندگي كامل سنگ ودوغاب پ شت آن به خاطر سطح صاف پ شت سنگهاي پلاك اين

امكان وجود دارد كه پس از گذشـــت چندين مدت پس از اجراي ســـنگ با نفوذ آب باران ورطوبت محيط از

منافذ موجود ســطح ســنگ و بندهاي مابين آنها و با يخ زدن آب در آن ســنگ ها در جاي خود به اصــطلاح لق

شده وپس از مدتي در رفته و از محل خود به بيرون بيافتند كه اين امر ممكن است بر اثر سقوط سنگ از ارتفاع

ايجاد خسارات مالي وجاني بوجود آورد.

به همين خاطر جهت جلوگيري از اين عارضه تمهيداتي در سنگ كاري در نظر ميگيرند كه به قرار زيرمي باشد.

الف- اسكوپ مهار سنگ بوسيله سيم گالوانيزه

در اين روش ،قبل از اجراي سنگ پلاك شياري در دو لبه سنگ (روبروي هم)به و سيله د ستگاه فرز ايجاد مي

نمايندو پس از آن سيم گالوانيزه به قطر معمولا ١ ميليمتر را به صورت ضربدري و محكم به نحوي كه سيم شل

نباشد از شيارهاي مذكور رد كرده و دو انتهاي آنرا به هم ميبندند.

وبراي اينكه هنگام دوغاب ريزي سيم به پشت

سنگ نچسبد تكه سنگ كوچكي به ضخامت ١ تا ٢ سانت را زير سيم قرار داده و فاصله ايجاد شده باعث قرار

گرفتن سيم درون دوغاب شده وبدين صورت گيرداري بين سنگ پلاك و دوغاب به صورت كامل به وجود

مي آيد.بايد توجه نمود كه سيم مورد استفاده حتما از جنس ضد زنگ باشد تا مرور زمان نپوسيده واز بين نرود.

ب-مهار سنگ بوسيله چنگك اسكوپ

در اينجا از قلابي كوچك كه از جنس فولاد ضد زنگ ميباشد استفاده مينمائيم كه به آن چنگك اسكوپ ميگو

يند.

اين روش بدين صورت مي باشد كه شياري در دو لبه بالا و پائين سنگ پلاك ايجادنموده و پس از استقرار سنگ

در محل مورد نظر خود به هنگام دوغاب ريزي چنگك ا سكوپ را در شيار سنگ به طريقه ن شان داده شده در

دتايل ٢ قرار داده و دوغاب ريزي را انجام ميدهيم و در رگ بعدي ناخن خم شده به سمت بالاي چنگك را در

شيار پائين سنگ قرار داده و بدين صورت گيرداري سنگ پلاك در محل خود كامل مي شود.

د- مهار سنگ توسط چسباندن تكه سنگ به پشت سنگ پلاك

اين روش كه ب سيار آ سان و كم هزينه ميبا شد در موارد نادري ا ستفاده مي شود ولي در صورت عدم د ستر سي به

ســيم اســكوپ و يا چنگك با اين روش ميتوان گيرداري ســنگ رابه نحو قابل قبولي ايجاد نمود.

در اين روش با

چسباندن چند تكه سنگ به پشت سنگ پلاك بوسيله چسب سنگ گيرداري بين سنگ پلاك ودوغاب به نحو

خوبي ايجاد ميگردد.

تكه ســـنگها ميتوانند در ابعاد حدودي ٤ ســـانتي متر وبه ضـــخامت خود ســـنگ پلاك

باشد(ميتوان از خرده هاي خود سنگ پلاك استفاده نمود).ولي در كل ضخامت تكه سنگها نبايد مانع از شاقولي

يا تراز كردن سنگ پلاك گردد.

ج- مهار سنگ پلاك بوسيله پيچ ورول پلاك

اين روش پس از اجراي سـنگ كاري انجام ميگرددوبدين صـورت مي باشـد كه به وسـيله دسـتگاه دريل در چند

نقطه سنگ پلاك سوراخي در آن ايجاد مي گرددوسپس با جاگذاري رول پلاك در سوراخ سنگ وديوار, سنگ

با ب ستن پيچ به ديوارپ شت آن مهار ميگرددوجهت تثبيت بهتر سنگ از وا شر نيزاستفاده مي شود. ونيزبايد توجه

داشت كه پيچ و واشر مورد استفاده از نوع ضد زنگ استفاده گردد تا از پوسيدگي آن در مرور زمان جلوگيري

شود.

سنگ عباس آباد

سنگها معموالً در موارد زیر به کار برده می شوند:

1 .به صورت ماسه سنگ )سنگ شکسته( برای مسیرهای راهآهن، ساخت و ساز راه، آمادهسازی بتن سیمانی الزم برای

فونداسیونها، کف سازی، سنگهای مصنوعی و بتن سیمانی مسلح.

2 .به صورت سنگ خردشده جایگزین ماسه می شود.

3 .به صورت بلوک در ساخت و ساز ساختمانها، درگاهها، قوسها، دیوارها، ستونها، پایههای پلها و سدها و ... استفاده

می شود.

4 .به صورت بلوک و دال برای کارهای نمای ساختمان به کارمی رود که نیازمند فرآوری معماری خواهد بود.

5 .به عنوان دالهای نازک برای بام ها و کف های ساختمان و روسازی راه ها استفاده می شود.

6 .از سنگ های نفوذناپذیر به عنوان الیه های نفوذناپذیر در ساختمان ها استفاده می شود.سنگ عباس آباد

1- تراورتن نوعی سنگ آهکی است که در چشمه های معدنی داغ در سراسر جهان شکل می گیرد، سنگ آهکی، سنگی رسوبی ساخته شده از کربنات کلسیم می باشد، که جزء اولیه پوسته زمین است. در آمریکای شمالی، قابل توجه ترین معدن تراورتن در پارک ملی YELLLO STONE قرار دارد.
 
2-  نام تراورتن از نام شهر باستانی در ایتالیا به نام  Tibur گرفته شده است، که به آن  Tivoli نیز گفته میشود، ریشه ی این شهر  قدیمی تر از دوران روم باستان میباشد. سنگ تراورتن با نام (لاپلاس تیوبورتینوس) نیز شناخته میشود که در طول زمان بهسنگ تراورتن شهرت یافت.
 
3-  بیشترین سنگ تراورتن از معادن ایتالیا، ایران، مکزیک، تركیه و پرو وارد آمریكا می شود و بیشتر سنگ های تراورتن تجاری آمریکا از ترکیه وارد میشود.
 
4- سنگهای تراورتن در معادن سراسر جهان با استفاده از روش های مختلف از جمله ماشین های کانالینگ، سیم اره، اره های زنجیری و دستگاه های برش با فشار آب برش داده میشود. و از معدن به انبار انتقال داده میشود و در آنجا نگهداری می شود و پس از آن به کارخانه انتقال پیدا کرده و به صورت اسلب هایی در اندازه های مختلف برش داده میشود و از طریق فرایند مختلف بسته به نوع خواسته شده به فروشگاههای مورد نظر ارسال می شود.
 
5- زمانی که به سنگ تراورتن نگاه میکنید متوجه می شوید که سنگی منحصر به فرد است وعلت آن نیز حفره های طبیعی روی سطح آن است. سطح تراورتن متخلخل است که دلیل خصوصیات ناشی از چگونگی تشکیل سنگ در طول زمان است.
 
6-  سوراخ ها و حفره هایی که بر سطح سنگ تراورتن پیدا می شود می تواند به علت جمع شدن آب بر روی آن در مدت زمان طولانی ایجاد شده باشد. در بسیاری از موارد این حفره ها در کارخانه در طول پروسه تولید پر میشود. اندازه حفره های ایجاد شده نشان دهنده کیفیت سنگ می باشد به صورتی که به عنوان یک قاعده کلی، هرچه حفره های موجود کوچکتر باشد، تراورتن سطح کیفی بیشتری داشته و به استاندارد نزدیکتر میشود.
 
7-  تراورتن اغلب به عنوان مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد و در معماری سراسر اروپا به قدمت امپراتوری روم (با ساخت قلعه بورخوزن در آلمان) بر میگردد. کلیسای رومی، حمام های رم، لابی برج سیرس و دیوارهای طبقه اول در مرکز پزشکی UCLA  با تراورتن ساخته شده است. تراورتن در همه قسمت ها از جمله کانالها و برای بارگذاری ستونهای اصلی مورد استفاده قرار میگرفت. امروزه برای کفها، دیوارها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.
 
8- سنگ تراورتن در رنگ های مختلف از جمله سفید، قهوه ای مایل به قرمز، قهوه ای، کرم و طلایی موجود میباشد. همچنین می تواند آن را در سایه های قرمز، صورتی و نارنجی یافت. برخی از تراورتن ها دارای رگه های سیاه و سفید است که به زیبایی سنگ اضافه میکنند.

 صنایع سنگ آرارات از همراهی شما تشکر میکند و از شما دعوت به خواندن مقالات دیگر میکند 

*سنایع سنگ آرارات*


کلمات کلیدی

تراورتن سفید 

تراورتن عباس آباد

تراورتن سفید 

تراورتن عباس آباد

تراورتن سفید 

تراورتن عباس آباد

تراورتن سفید 

تراورتن عباس آباد

تراورتن سفید 

تراورتن عباس آباد

تراورتن سفید 

تراورتن عباس آباد

تراورتن سفید

تراورتن عباس آباد

تراورتن سفید 

تراورتن عباس آباد

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code