توافق مهم ایران و ایتالیا برای افزایش سهم صادرات سنگ ایران رشد ۳۰ درصدیصادرات سنگ ایران سنگ های ساختمانی و تزیینی ایران را در سال آینده پیش بینی می کنیم.

X
با ما تماس بگیرید