صنایع سنگ آرش

صنایع سنگ آرش ، تولید مرمریت لاشتر و تراورتن سیلور (صادراتى و داخلى)
تولید کوپ مرمریت لاشتر (صادراتى و داخلى)
آدرس: اصفهان – شهرک صنعتى محمودآباد – خ ۳۴ (گچ) – صنایع سنگ آرش
تلفن:  ۰۹۱۳۳۱۲۹۲۱۰   /  ۰۹۱۳۱۱۲۷۷۳۲ /   ۰۹۱۳۴۷۴۵۷۴۶

X
با ما تماس بگیرید