سنگ های ساختمانی

هنوز تئوری کاملی برای اختلاف تشکیلات ساختمانی سنگ ها داده نشده است.سنگ ها عهده دار ترکیب پوشش پوسته کره زمین بوده اند. تعییر حالت سنگ ها دینامیک نامیده می شود. قسمتی شیمی پوشش است. توسعه شیمی تجزیه ای ساختار مصنوعی بی اندازه رشد سنگ شناسی موثر بوده است.نزدیک شدن شیمی- فیزیک بیکدیگر بتشخیص سنگها انتهاب ورده بندی آنها کمک می‌کند.

موارد علمی فوق باعث شده است کمتر ساختمان معاصر بعلت عدم شناخت مصالح سنگی خراب شود. مقاومت سائیدگی سنگ ،ساختمان میکروسکوپی مخصوص مطالعه سیمای سنگها کمک زیادی برای احداث جاده ساختمان می‌باشد..
مصالح سنگی ساختمان ها راه ها بکار برده می شود مثل، شن ماسه رودخانه سنگ معدن گا سرباره های کوره بلند ذوب آهن صخره های طبیعی‎؛ به صورت توده های بزرگ طبیعت وفور وجود دارند تحت تاثیر عوامل جوی بصورت ریز قلوه شن ماسه تبدیل شده اند. قبل پراکندگی انتخاب پس ستون سد موج شکن باید نظر مقاومت برابر فشاریخ بندان سایش اطلاعات دقیقی بدست آورد.
زمین شناسان صخره های طبیعی سه طبقه آذرین-رسوبی-متامورفیک(دگرگونه) تقسیم کرده اند. امروز ۴۰۰ هزار نوع سنگ دسته بندی شده اند.
سنگها نظر مقاومت نسبت یخ بندان ده درجه (۱۰-۲۰-۲۵-۳۵-۵۰-۱۰۰-۱۵۰-۲۰۰-۳۰۰-۵۰۰) در جه تقسیم می شود.درجه ۵۰۰ همه مقاومتر است و قبل از مصرف هر سنگ مساله مقاومت در مقابل یخ بندان محلی کنترل می شود. سنگها نظر مقاومت گروههای( ۴-۷-۱۰-۱۵-۲۵-۳۵-۵۰-۱۰۰-۱۵۰-۲۰۰-۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰) kg/cm2 تقسیم شده اند.
سنگهای آذرین
این سنگها بصورت کریستال سرد شدن توده مذاب آتشفشانها (ماگما) بوجود آمده اند سه گروه اسیدی، نیم اسیدی روشن ۶۶%-۵۵% سیلیس آذرین بازی تیره رنگ کوارتز آزاد ۵۵% سیلیس دارند تقسیم می شود.این سنگها مقاومت کلی بالایی دارند.
سنگهای رسوبی

این سنگها رسوب ذرات حاصل تجزیه صخره های مانده دریاها اقیانوس ها بقایای معدنی موجودات دریایی کریستالیزه شدن مواد معدنی محلول مذاب بدست می آینداغلب مقاومت ضعیفی دارند.
سنگهای رسوبی توجه موادی دارند سه گروه تقسیم می شوند:
۱-سنگها آهکی( مثل گچ، سنگ آهک، دولومیت غیره)
۲-سنگهای سیلیسی (ماسه سنگ، سنگ چخماق غیره)
۳-سنگهای رسی(سنگهای رسی و شیل)
بدیهی است هر یک این سه ردیف هم مثلا ۱،۲ ماسه آهکی تشکیل می‌دهند.
سنگهای دگرگونی
دگرگونی سنگهای آذرین رسوبی تحت عوامل جوی، حرارتهای زیاد، فشار،بافت اصلی رسوبی یا آذرین متفاوت تشکیل شده اند عموما بافت کریستالی دارند.مقاومت اغلب آنها بالاست.
۱-سرباره ها؛بعنوان مواد راهسازی مصرف دارد و در ایران به سیمان اضافه می کنند ومشابه مواد سنگهای آذرین هستند. بافت آنها از حالت شیشه ای تا لانه زنبوری متفاوت است.
مواد سرباره درمقایسه با مواد طبیعی یکنواخت ومناسب تر است. بطور کلی سرباره های کوره بلند آهن حاصل ذوب مس قلع نیز میتوان عملیات راهسازی استفاده کرد.
راهسازی ساختمان داخلی سنگ نظر زمین شناسی مورد نظر نبوده مشخصات فیزیکی طبقه مربوطه مهم است. این کار سرباره ها،سنگهای مصنوعی مختلفی درست می کنند مصرف راهسازی سیمان سازی دارد.
۲-گروه بازالت؛ این سنگ جزء سنگ های آذرین بیرونی است نوع بازی آن دارای دانه های ریز می‌باشد. سنگ دیوریت نیز گروه بازالت است.
معادن مربوط ۳ کیلومتری رودهن سیاه و متراکم است یافت می شود.دماوند نیز بازالت قهوه وجود دارد.مسیر جاده تهران قم این نوع معادن یافت می شود.
۳-گروه فلمنت: رنگ آن سفید تا سیاه متغیر وزن مخصوص آن کم اغلب بصورت شن دیده می شود. سنگ چخماق این گروه می‌باشد.
۴-گابرو؛سنگهای آذرین بازیک درشت دانه جزء این دسته می‌باشد. فلدسپاتها جز مواد متشکله آنها است. رنگ این سنگها معمولا تیره بعلت داشتن مواد آهنی منگنز، وزن مخصوص بالایی داشته بدین علت جز مهمترین مصالح راهسازی هستند.
دیوریت بازیک هم جز این دسته است. گابرو مبارک آباد پلور دارای الیوین میکای سیاه پیدا می شوند گابروی کرج پیروکسن دارد کمرت بازیک است.الوند همدان نیز گابرو وجود دارد.
۵-گروه گرانیت؛ جزء سنگ های آذرین اسیدی نیم اسیدی دانه دشت می باشند.مهمترین اجزا متشکله کوارتز بوده، میکا پیروکسن آمفیبول بافت آنها یافت می شوند.
۶-گروه گریتستن؛دانه های درشت -متوسط، رسوبی سیلیسی هستند. توده محکمی دارند وزن مخصوص آنها کمتر از ۸۰/۲ نبوده سنگهای ماسه سنگ راه سازی استفاده دارند.
۷-گروه هورن فلس؛ خرده سنگهای دگرگونی ،حرارتی متوسط دانه بوده تیره رنگ هستند.
۸-گروه سنگ آهک؛ سنگهای رسوبی مثل دولومیت وسنگ مرمر عمدتا کربنات کلسیم منیزیم رنگ روشن دانه های ریز هستند دارای وزن مخصوص متوسط مصرف راهسازی دارند.
۹-گروه پرفیری؛ خرده سنگهای آذرین بیرونی اختصاصات آتشفشانهای قدیمی سنگهای اسیدی نیم اسیدی دانه ریز می‌باشد گروه گرانیت شباهت دارند.
۱۰-گروه کوارتزی؛ سنگهای سیلیسی -دگرگونی کوارتز تشکیل شده اند.دانه های ریز-متوسط دارند، وزن مخصوص متوسط رنگ روشن مصارف راهسازی دارند.
۱۱-گروه شیست؛سنگهای متورق،کارهای ساختمانی غیرقابل مصرف می باشند.
تهیه مصالح سنگی
مرغوبیت مصالح مقابل فشار ساییدگی صیقلی شدن،بستگی نوع خواص سنگ داشته طرفی روش تهیه مصالح سنگی مرغوبیت آنها موثر است.
اکثر معادن، یک قشر رویه نامرغوب باران اسیدی خورده وجود دارد باید بعلت روشن نبودن فصل مشترک قسمت رویی حذف کرد.انفجارات بطور دستی مصالح تکه های نامرغوب جدا می کنند وجود این مقداری آنها وارد سنگ شکن می شود.
عبور دادن سرندهای مخصوص می شود زوائد حذف کرد رس موجود شست. اندازه دقیق سوراخ های سرند جنس لایه بستگی داشته معمولا هر مورد متفاوت است.
مصالح شکسته هم لحاظ استحکام هم مورد خواص فیزیکی بی اندازه اهمیت دارند مقابل مصالح مناسب متورق- دراز نباید مصرف شوند. شکل مصالح شکسته ،طبق مطالعات،جنس سنگ نوع سنگ شکن، مربوط می شود. چنانچه نسبتها یعنی اندازه دانه ها آخرین مرحله شکست بیشتر ۴:۱ نباشد جنس معدن هر چه باشد معمولا شکل مصالح شکسته مشخصات وفق می‌دهد. مثلا برای تهیه دانه یک اینچ، ۴ اینچ بیشتر ریخته نشود. برای ۸/۳ نباید بیشتر ½ ۱ اینچ وارد دستگاه کرد. البته نسبت کاهش بعضی معادن می شود مطالعه تغییر داد.
نوع دانه بندی معمولا بسته کاربرد دارد.عمل اول مصالح شکسته جداگانه کپه می نمایند اندازه های زیر مرتب می کنند
سپس توجه دانه بندی آنها مخلوط می کنند.
مصالح سه اندازه سنگ شکن خارج می شوند عبارتند: ریز دانه
۸-۰ میلیمتر متوسط ۱۶-۸-میلیمتر درشت دانه ۲۶-۱۶ میلیمتر،چنانچه این مصالح کارخانه آسفالت بریزند، بایداندازه سرندهای کارخانه،بالا پایین، بترتیب :۲۶،۱۶،۸ میلیمتر باشند. البته توجه شرایط کار می توان اندازه سرند میانه زیرین تغییر داد.
چنانچه دانه بندی وسط حدود مشخصات فوق بخواهند بکار ببرند عملا تهیه صددرصد دقیق دانه بندی فوق حجم زیاد مقدور نیست لذا تجاو ۵% دانه بندی مجاز شناخته شده است.
بدیهی است اگر اندازه سرواخ ها سطح سرند مناسب انتخاب شده باشد دانه بندی مورد نظر بدست می آید. اگر موارد زیر مراعات نشود اشکال ایجاد می شود:
۱-سرند بالایی پاره شده دانه های بزرگ وارد شوند.
۲-سنگ معدن آلوده گل لای یا قشر سست باشد ریزدانه ها وارد شده دانه بندی هم می زنند.
۳-چنانچه ارتعاش سرند شیب آن مناسب نباشد مصالح فرصت عبور نداشته خارج می شوند این حالت سه صورت پیش می آید.
۱-۳- صورتیکه حالت ۳ مربوط سرند فوقانی باشد قسمت عمده مصالح شکسته هدر می رود باید دوباره سنگ شکن برگردد.
۲-۳-چنانچه حالت فوق مربوط سرند میانی باشد مقدار زیادی مصالح ریز وارد قسمت متوسط دانه می شوند دانه بندی هم می زنند.
۳-۳ چنانچه این حالت مربوط سرند زیر باشد مصالح روی هم جمع شده،مخزن ریز نمی تواند جوابگوی عملکرد کارخانه باشد مرتب باید صبر نمود مخزن ریزدانه پر شود.
۴-چنانچه مصالح روی سرند ها بیش مقدار ریخته شود عمل سرند اشکال مواجه می گردد این حالت ریزدانه ها وارد مخازن می شوند.
نمونه برداری مصالح سنگی
باید سعی شود نمونه کلیه قسمت های برداشته شود یعنی:نمونه ،جامعه کلی باشد .توصیه می شود نمونه ها معادن کپه های مصالحی نقاط مختلف برداشت حاصل خوب هم زد چهار قسمت کرده دو قسمت مخلوط کرده برداشت. باز چهار قسمت کرده دو قسمت مقابل برداشت بقیه دور ریخت. این عمل آزمایشگاه دستگاهی نام Quarter انجام می‌دهد نمونه ها دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند.
دانه بندی
تعریف دانه بندی مصالح سنگی عبارت است تعیین درصد وزنی دانه های یک اندازه کل مخلوط نتایج این کارراهسازی ساختمان کاربرد وسیع دارد.
برای این کار توسط دستگاه کوارتر ۴ بخش کن مقدار مناسبی مصالح برداشته روی الکها ریخته حدود دو دقیقه بیشتر تکان می دهند این الکها بالا پایین درشت- ریز هستند.
طرز عمل
چون برای هر طرح راهسازی نوعی دانه بندی مخصوص احتیاج است.ابتدا توجه نوع مشخصات الکهای مورد نیاز باید مشخص کرده روی هم چید. بدیهی است الکها بالا- پایین مواد درشت تررد می‌کند.بعد ۲ دقیقه تکان دادن آنقدر این عمل ادامه می دهند تمامی مصالح درجه بندی الک شوند.
وزن دانه های انده روی الک تعیین جدولی نظیر جدول شماره ۲۹ ثبت می کنند.
مصالح شستشو داده شده روی الک ۲۰۰ بالای الک مانده خشک توزین می کنند تفاوت این وزن وزن اولیه وزن مواد رد شده ۲۰۰ می‌باشد.بعد خشک کردن آنها دانه بندی نموده حاصل توزین روش خشک جدول یادداشت می می کنند بعد محاسبه دانه بندی مصلاح توزین گزارش می کنند.
ساختمان راهسازی موارد زیر مصرف دارند:
۱-پی سازی؛
۲-لاشه سازی کرسی چینی؛
۳-بنا سازی؛
۴-پلاک برای قرنیزدیوار سازی داخلی؛
۵-پله سازی؛
۶-قرنیز کتیبه؛
۷-دانه بندی های سبک ومتوسط سنگین بتن؛
۸-سنگهای ترکیبی چسبی
تاریخچه سنگ های ساختمانی :
سنگ ساختمانی تاریخچه سنگ یکی ابتدایی ترین مصالح ساختمانی است انسان برای ساختن ابزار پناهگاهها رفع نیاز خود استفاده کرده است .دوره های کهن سنگی پارینه سنگی نشان دهنده دوره هایی است آن کاربرد سنگ فلز دیگر مصالح مقدم می باشد .آثار خانه های سنگ چیده شده شمال ایران متعلق ۷۰۰ سال پیش موجود است .ساختمانهای سنگی سنگ لاشه همراه با ملاتهای گچ آهک استفاده شده است چنانچه باید اذعان کرد اگرچه سنگ بعلت سنگینی مشکلات حمل نقل استخراج حدی جای خود مصالحی نظیر آجر داده است اما همچنان اهمیت خود.ساختمانهای سنگین سخت نظیر پلها،تونلها بهمن گیرها، دیوارهای حائل سنگ چین
ها کرسی چین ها غیر حفظ کرده است خواص عمومی کاربری سنگها سنگها طور کلی نظر منشاء تشکیل سنگهای آذرین،رسوبی دگرگون دسته بندی می کنند .
سنگ تزئینی، سنگی است طبیعی اندازه مشخص انتخاب،تراش برش خورده باشد.معنای وسیع کلمه، اصطلاح سنگ تزئینی شامل سنگهاهر شکل می باشند بطور مستقیم بعد برش،سائیده شدن صیقل کاری نماهای داخلی خارجی ساختمانها بکار می روند.زبان لاتین این اصطلاح اسامی زیر معروف می باشد.

سنگهای تزئینی نظر سنگ شناسی یکی گروههای سنگ آذرین،دگرگونی رسوبی اختصاص دارند شامل انواع مرم،مرمرمیت،چینی،کنگلومرا، تراورتن، ماسه سنگ، گرانیت، دیوریت، سینیت، گابرو بعضی موارد کم اهمیت تر می باشند.
۱ـ ویژگیهای فیزیکی سنگ های تزئینی


انواع سنگهای تزئینی حسب خصوصیات فیزیکی خود شناخته می شوند.این خصوصیات عمدتاً عبارتند:
● سختی
دامنه سختی سنگهای تزئینی بسیار زیاد است.این دامنه پائین ترین درجه سختی(تالک) گرفته بالاترین درجه سختی(سنگ گرانیت حتی فولاد نیز سخت تر است) می رسد. میزان سختی قیمت تمام شده سنگ موثر است.عموماً‌هر چه سنگ سخت تر باشد، استخراج، برش صیقل کاری قطعات آن ،زمان هزینه بیشتری بر خواهد داشت.
● رنگ
رنگها هر کدام زیبایی جلوه ای خاص اشیاء می دهند مسلماً بشرانتخاب خود، علاوه استحکام، خاصیت سهولت کاربرد،بظاهر امر نیز توجه خاص مبذول می دارد.ساختمانها بجهت رنگ نمای بیرون آنها،زیبایی شهر می افزایند.این خصوص معمولاً رنگهای روشن رنگهای تیره کدر برتری دارند. ناگفته نماند رنگ نمای بیرون ساختمانها ناشی نوع مصالح بکار گرفته شده (سنگی غیرسنگی) می باشد،خود تحت تأثیر عوامل جوی قرار دارد. آب باران می تواند کانیهای موجود سنگ نماتحت تأثیر شیمیایی قرار داده رنگ آن تغییر دهد.
● میزان تخلخل
تخلخل اثر نفوذ آب باران داخل حفره های سنگ (این حفره ها خود غالباً تحت اثر شیمیایی محلولهای طبیعی روی بعضی کانیهای موجود سنگ بوجود می آیند)انجماد آن بیشتر می شود. هوای صفر درجه زمستان،آبی داخل خلل فرج سنگ (بعضاً پشت سنگ نما) نفوذ می نماید، منجمد شده موجب می گردد سنگ ترکهای عمده ای ایجاد گردد.این ترکها مرور زیادتر شده اینکه موجب افتادن تمام قطعه ای سنگ نما می گردد.
●مقاومت
مقاومت سنگ، تحت تأثیر عوامل مختلفی قبیل هوازدگی، سرما، گرما آتش سوزی، دائماً تغییر می یابد.همچنین عوامل مربوط هوازدگی بعضاً شیمیایی می باشند.این عوامل می توانند گازهایی نظیر SO2 ،O2 CO2باشند.شهرها حضور چنین گازهایی بوفورهوا وجود دارند.سنگهای نمای ساختمانی بیشتر تحت تأثیر آنها مقاومت خود دست می دهند. برخی عوامل هوازدگی (نظیر انجماد ذوب آب داخل حفره های سنگ،خاصیت رنگبری اثر گرمایی نور خورشید) بصورت فیزیکی سنگ تحت تأثیر قرار می دهند.
لازم توضیح می باشد عوامل هوازدگی شیمیایی فیزیکی تواماً عمل می کنندغالباً سبب تغییر رنگ، شکسته شدن جدا شدن سنگ بنا می شوند.اضافه می شود سنگهای آهکی مناطقی بارندگی زیاد بوده گازکربنیک موجود فضا بیش اندازه باشد، برای نمای خارجی ساختمانها چندان مناسب نمی باشد(بویژه انواع تراورتن ها).
“شستوپروف” انواع سنگهای قابل برش مورد استفاده برای مصارف گوناگون بشرح زیر پیشنهاد کرده است:
● سنگ روکار بناها
آهکهای متراکم، ماسه سنگ، مرمرهای الوان، توفهای آتشفشانی، گرانیت، سینیت، دیوریت، لابرادوریت، گابرو، بازالت،سایر سنگهایی که با شرایط ساختمانی سازگاری داشته باشند.
● سنگ مورد استفاده در دیوارها
آهک، دولومیت، ماسه سنگها، سنگ گچ، توفهای آتشفشانی.
●سنگ نمای داخل بناها
مرمهای صیقل پذیر، سنگ گچ، توف، برش، کنگلومراهای سیمان کربناتی
سنگهای مورد استفاده برای مصارف خاص صنعتی بصورت زیر تقسیم بندی می شوند.
●سنگهای مقاوم مقابل حرارت
سنگ صابون(تالک، تالک شیست)، توف، آندزیت، بازالت، دیاباز.
● سنگهای مقاوم مقابل اسیدها
گرانیت، دیوریت، کوارتزیت، ماسه سنگهای سیلیسی، آندزیت، تراکیت، بازالت، دیاباز، فلسیت.
●سنگهای مقاوم برابر قلیائیها
آهکهای متراکم،دولومیت، منیزیت، ماسه سنگهای آهکی.
● سنگهای مورد استفاده برای پله های خارجی بناها
مرمر، گرانیت، لابرادوریت.
۲ـ رده بندی علمی انواع سنگهای تزئینی نما
سنگهای مناسب جهت تولید سنگ نما تزئینی تحت عناوین کلی زیر طبقه بندی می شوند:
الف ـ سنگهای رسوبی
● کنگلومراها ماسه سنگها
کنگلومراها صورتیکه بصورت لایه ای ضخیم باشند بطور کامل نیز سیمانی شده باشند، امکان دارد بعنوان سنگهای تزئینی بسیار جالبی مورد استفاده قرار گیرند.صورتیکه عناصر کنگلومراها قطعات آهکی بوده زمینه سیمانی آنها نیز آهکی باشد بین رنگ قطعات سیمان زمینه تباین مناسبی وجود داشته باشد، این گونه کنگلومراها ایده آل تر خواهند بود.صورتیکه عناصر اصلی سنگهای مزبور دارای کیفیت خواص متفاوت باشند (مثلاً برخی عناصر سیلیسی برخی نیز آهکی باشند عناصر سازنده سیلیسی زمینه سیمان آهکی باشد)،عمل برش اشکالاتی مواجه خواهد بود.
ماسه سنگها نیزصورتیکه ضخیم لایه باشند عناصر آنها آهکی بوده توسط سیمان آهکی کاملاً یکدیگر سیمانی شده باشند،احتمالاً بصورت یک سنگ ساختمانی قابلیت کاربرد دارند.این چنین سنگهایی بویژه بصورت مالن بکار می آیند.
● سنگهای آهکی یا دولومیتی
سنگهای آهکی عمده سنگهای ساختمانی تزئینی تشکیل می دهند.خصوصیات بارز آنها بطور خلاصه عبارتند:سختی مناسب، قابلیت ساب برش بالا، تنوع رنگها، مقاومت خوب، قابلیت استخراج آسان.
● تراورتن(Travertine)
تراورتن ها محصول چشمه های آهک ساز قدیمی هستند.بین آنها، تراورتن های سفید رگه های رنگی خلل فرج یکنواخت داشته باشند،مرغوبیت بیشتری برخوردارند.تراورتن های کرم رنگ ناشی وجود رنگینه های (Pigmen پراکنده اکسید آهن متن سنگ می باشند،( مرغوبیت کمتری برخورداند.تراورتن های رنگی بر حسب درصد آلودگی رنگینه های اکسید آهن رنگهای قرمز، گردویی، لیمویی غیره دیده شوند دارای نقشهایی ناشی اختلاف میزان آلودگی اکسیدآهن لایه های مختلف تراورتن می باشد، ظاهر بسیار زیبا جذابی دارند. بطور کلی،بازارهای جهانی، تراورتن های رنگی شرایط فعلی دارای قیمت بازار مناسبی می باشند.تراورتن بدلیل داشتن مقاومت قابل قبول، برش
پذیری صیقل پذیری ایده آل، شرایط استخراجایده آل، زیبایی ظاهر، وجود تخلخل جهت چسبیدن کامل به ملات خصوصاً ارزان بودن نسبت سایر سنگها،جمله پرمصرف ترین سنگهای ساختمانی بشمار می رود.
● مرمر(Marble)
مرمرها نیز نظیر تراورتن نتیجه عملکرد چشمه های آبگرم آهک ساز، بوجود می آیند. معمولاً مرمر بصورت لایه هایی میان لایه های تراورتن دیده می شود.فرایند عملکرد چشمه های آبگرم، اگر افت دمای آب کند باشد، آراگونیت اگر افت دما تندی صورت گیرد، تراورتن تشکیل می گردد.ایران بهسنگی آراگونیت حاصل می شود، مرمر گفته می شود نام تجاری انواع رنگی آن انیکس می باشد. مرمر حاوی رنگهای سبز، لیمویی، زرد غیره است بعد سایش بصورت یک سنگ تزئینی لوکس جلوه می کند. *زمینه های مصرفی عمده مرمر عبارتند پوشش دیوار سرویسهای لوکس، دکوراسیون داخلی ساختمان، مجسمه سازی میزهای سنگی.
ایران معادن اسفند تلنگویه سیرجان، ده رستم کرمان، آب باریک، ،زرشهر، عباس آباد جلفا چند معدن دیگر جمله معادن بالقوه کشور می باشند.حال حاضر دورک یا بورق سفیدکوه استان یزد معدن موته، بصورت فعال مورد
بهره برداری قرار دارند.
ب- سنگهای آذرین
● گرانیت ها(Granite)
گرانیت ها جمله سنگ های آذرین هستند دهه های اخیربازارهای جهانی بعنوان یک سنگ تزئینی لوکس گران قیمت مطرح گردیده اند.این نوع سنگها نظر سختی زیاد، شفافیت زیبایی خیره کننده حائز اهمیت می باشند. گرانیت هایی فاقد آثار آلتراسیون بوده تحت تأثیر پدیده های تکتونیکی بویژه میکروتکتونیک قرار نگرفته،نیزلحاظ رنگ جذابیت لازم داشته باشند،بعنوان سنگهای تزئینی نما مطرح هستند.لازم توضیح است برش سایش گرانیت ها مقایسه سنگهای آهکی بسیار مشکل ترهزینه برتر بوده، بطوریکه فقط دیسکها سنگ سابهای ویژه قاد برش سایش آنها می باشند.
گرانیت های روشن ، قرمزصورتی،بدلیل رنگ خود بسیار ارزش هستند.گرانیت های قرمز ناحیه خوی آذربایجان غربی، نمونه بارز این نوع گرانیت ها می باشند. گرانیت های خاکستری رنگ،حسب درجه تیرگی روشنی اندازه دانه ها
(کانیها)، دارای مرغوبیت متغیری هستند.گرانیت های شیرکوه یزد الوندهمدان دارای طیف گسترده ای انواع گرانیت ها،رنگها بافتهای مختلف هستند.
● ریولیت ها
صورتیکه ریولیت ها دارای درصد کوارتز نسبتاً کمتری باشند فلدسپاتهای پتاسیک صورتی رنگ آنها دیده شوند، مطلوب تر بوده ظاهر صورتی زیبایی خواهند داشت.بطور کلی ریولیت های غیرآلتره کمتر دیده می شوند.
ـ سنگهای آذرین خاص
سنگهای نماازنوع آذرین خاص می توانند سینیت ها، دیوریت ها، گابروها سنگهای خروجی هم ارز آنها یعنی تراکیت ها،
آندزیت ها،بازالت ها نیز سنگ های دیگری نظیر نفلین سینیت ها، پریدوتیت ها، پیروکسنیت ها، آمفیبولیت ها سایر سنگهای آذرین این دست باشند. این نوع سنگها صورتیکه کاملاً تازه بوده دگرسان نشده باشند ضمناً مقطع صیقلی،رنگهای زیبایی نمایان سازند، می توانند بعنوان سنگهای تزئینی خاص مطرح باشند.
ج ـ سنگ های دگرگونی
مرمریت ها گنیس ها، دو نوع سنگهای دگرگونی هستند استعمال آنها بعنوان یک سنگ تزئینی نما، مناسب می باشد.
● مرمریت ها(Marmarite)
مرمریت ها بصورت سنگهای متامورف سفید، خاکستری رنگی،تبلور دوباره، درخشندگی شفافیت خاصی دارند.این نوع سنگها متامورفیسم سنگهای آهکی اولیه حاصله شده اند، بر حسب درجه متامورفیسم رشد کریستالها، ممکن است سنگهای تزئینی مختلفی نامها بافتهای متفاوت ریزدرشت تشکیل دهند.
مرمریت درشت بلور، سفید -خاکستری روشن کرم اصطلاحاً “سنگ چینی” می نامند. معادن چینی تنگ حنا(نیریز-استان فارس)، نجف آباد، کریستال و چینی الیگودرز لای بید گدار سرخ ناحیه موته، معادن معروف سنگهای چینی ایران هستند. معدن ده بالای یزد معادن معروف مرمریت ریز بلور ایران است، که درجه کریستالیزاسیون، سفیدی یکنواختی رنگ عوامل مرغوبیت این سنگ بشمار می روند.
● گنیس ها
گنیس ها نظیر گرانیت ها،صورتیکه دارای رنگهای ایده آل عناصر درشت بوده فاقد آثار التراسیون باشند، بدلیل بافت چشمی زیبایی مقاطع صیقلی بعضی آنها دیده می شود، می توانند سنگهای تزئینی استثنایی تشکیل دهند.
بین سنگهای موجود ، بیشتر سنگ معدن بعنوان پوشش نمای داخلی کف بعضی ساختمانها بویژه مساجد اماکن متبرکه استفاده می شد. اما سالهای بعد بتدریج علاوه سنگ مرمر، استفاده تراورتن مرمریت بالاخره
سنگ های آذرین مانند گرانیت سینیت نمای خارجی ساختمانها رایج شده است.
کاربرد سنگ نمای داخلی خارجی ساختمانهای گذشته زیبایی ظاهری، سبب افزایش استحکام دوام ساختمانها، افزوده شدن عمر ساختمانها و کمک بهداشت محیط زیست ساکنان ساختمان می گردد.
بررسی تاریخچه صنعت سنگ ایران حاکی آن است این صنعت سیر تحول بسیار کندی تجربه کرده، طوریکه برش سایش سنگ خدمات مربوطه (بارگیری تخلیه سنگ) سال ۱۳۴۵ استفاده تکنولوژیهای ساده حیات خود ادامه داده است.مهمترین تحول این دوران، کپی سازی نوعی جرثقیل دروازه ای بود بکارگیری تخلیه ساده تر می کرد. همین سال اره تیغه ای ۶۰ کوارتزی خارجی نیز برای اولین بار کشور نصب شد.
ولی متأسفانه بدلایل متعدد همچنان مصرف مواد آتش زا اکثر معادن سنگ تزئینی متداول است این امر خسارت سنگین قابل توجهی معادن سنگ کشور وارد می سازد.
مصرف مواد منفجره استخراج معادن سنگ،علاوه خرد شدن سنگ موجب می گردد مقدار سنگ قواره حاصله نی، شکل منظمی نداشته باشد نتیجه یکی مشکلات وسائل عمده ای همیشه بین معدنکاران مدیران کارخانجات سنگبری مطرح بود، ناقواره بودن سنگ های تحویلی دلیل نداشتن امکانات فنی لازم جهت استخراج می باشد.
وضعیت ایده آل سنگ کاملاً قواره استخراج گردد، باید هر تن سنگ ۱۰ متر مربع حالت نسبتاً خوب،هر تن سنگ ۸ مترمربع سنگ پلاک حاصل گردد. صورتیکه بنااظهار بیشتر صاحبان سنگبریها،روش استخراج فعلی هر تن سنگ قواره کارخانجات تحویل می شود حداکثر ۵-۳ مترمربع سنگ پلاک حاصل می شود..اهمیت نقش سنگهای تزئینی برخی کشورها مانند ایتالیا حدی است آنهاآموزشکده های اختصاصی برای آموزش روش های استخراج مسائل مربوط سنگ ساختمانی، تأسیس گردیده درآمد این کشورها محل صدور انواع سنگها مصنوعات فراورده های جنبی آن بعد کشاورزی،صنعت درآمدها ناشی جذب توریسم،چندین میلیارد دلار سال بالغ می گردد.
ـ سنگ های تزئینی خاستگاه چشمه ای
سنگ های تزئینی خاستگاه چشمه ای شامل تراورتن اونیکس (مرمر) می باشد.
بعضی تراورتن های ایران یا دنیا کم نظیر یا می توان گفت بی نظیر هستند. همانند تراورتن قرمزچندین دهه پیش بازار های جهانی شهرت بسزایی یافته است.معادن این سنگ آذر شهر آذربایجان شرقی واقع شده اند.تراورتن سفید استخوانی آتش کوه معدن منطقه محلات قرار گرفته ، نیزانواع تراورتن های سفید مرغوب می باشد متقاضیان فراوانی دارد خواص فیزیکی بسیار مناسبی برخوردار است.هر چند بعضی کشورها مثل بلغارستان ترکیه نیز تراورتن لیموئی وجود دارد، ولی هیچ یک آنها کیفیت تراورتن لیموئی ایران همانند تراورتن قرم آذر شهر آذربایجان شرقی قرار گرفته ، ندارد.مورد تراورتن گردوئی نیزمجاورت دو نوع تراورتن الوان فوق الذکر واقع شده است، موارد مذکور مصداق دارند.
خصوصیات کاربرد مهندسی سنگها
زمین شناسی آنجه پیوسته جامد زمین می سازدسنگ نام دارد .این بخش منظورسنگ ، واحدهای رسوبی آذرین دگرگونی است انسجام دارند مجموعه ذرات سنگی هم چسبیده مقاومت فشاری داشته باشد یک عبارت ” قراردادی ” مجموعه ذرات هم چسبیده حداقل ۱۴ کیلومتر مربع فشارتحمل کند سنگ نام دارد.عمده ترین سنگها بر حسب تفکیک رده آنها بشرح زیر می باشد:
سنگهای آذرین: گرانیت ، سینیت ، دیوریت ، گابرو، دولریت ، ریولیت ، تراکیت ، آندزیت ، بازالت
سنگهای رسوبی:کنگلومرا، برش ، شیل ، ماسه سنگ ، آهک ( کربنات کلسیم ) ، دولومیت( کربنات مضاعف کلسیم منیزیم ) ،سیلت استون ( سنگ لای )،کلی استون ( سنگ رسی )، ژیپس(سنگ گچ)
سنگهای دگرگونی : گنایس ، کوارتزیت ، اسلیت ، آمفیبولیت ، مرمریت ، شیست ( شیل دگرگونی)
این مبحث سعی می شود خصوصیات سنگها دیدگاه کاربرد مهندسی مورد بررسی قرار گیرد.نکته ای باید مورد توجه باشد این است این کاربرد دو گانه است:
الف: کاربرد سنگ بطورجا عمدتاً استفاده آن بعنوان تکیه گاه بطور کلی احداث سدها احداث بناها پلها است.
ب: کاربرد سنگ بعنوان واحد مصالح ساختمانی این قسمت هم ممکن است دو زمینه کاری مورد توجه واقع شود
استفاده مستقیم قطعات سنگی می تواند شکل داده شده باشد ( مالون )آن سنگ کار شده نیز گفته می شود لینکه شکل داده نشده باشد مانند لاشه سنگ.
استفاده سنگ منظور خرد کردن تهیه سنگدانه باشد اصطلاحاً سنگ خرد شده گفته می شود.
با توجه موارد فوق لحاظ استفاده سنگ گزینش آن جهت کاربرد( بصورت در جا ، قطعه کار شده، قطعه کار نشده ، خرد شده ) لازم است هک خصوصیات مهندسی سنگ مورد بررسی قرار گیرد.لذا ادامه این قسمت روشهای مطاله مهندسی،بررسی خصوصیات مهدسی سنگ آوده می شود.
خواص فیزیکی مهندسی سنگها
وزن مخصوص نسبی :
وزن مخصوص عبارت است وزن سنگ وزن آ ب هم حجمش بعبارت دیگر ، وزن واحد حجم سنگ نسبت وزن واحد حجم سنگ که به نسبت وزن واحد حجم آب سنجیده می شود. بنابراین وزن مخصوص ، بعد ( دیمانسون ) ندارد. SG = WV.γw
وزن مخصوص سنگ دو عبارت فیزیکی وزن مخصوص ظاهری وزن مخصوص حقیقی بیان می گردد.
وزن مخصوص ظاهری عبارت است وزن سنگ حجم کل سنگ هک نسبت وزن مخصوص آب سنجیده شده باشد.
وزن مخصوص حقیقی عبارت است وزن سنگ حجم واقعی سنگ ،حجم واقعی سنگ عبارت است حجم کل منهای حجم فضای خالی سنگ.
وزن مخصوص سنگهای معمولی (عمده سنگهایی کارهای عمرانی استفاده می شوند )بین ۴/۲- ۹/۲ است.معمولاً سنگهای وزن مخصوص کمتر ۴/۲ کارهای مهندسی هدف باربری آن لحاظ باشد مورد استفاده قرار نمی گیرند.مقایسه وزن مخصوص ظاهری وزن مخصوص حقیقی می تواند نشان دهند سنگ چه حد تو پر ومحکم است.زیرا تفاوت زیاد این دو عدد که سنگ درجه پوکی تخلخل بالایی دارد.
نسبت تخلخل:
نسبت تخلخل عبارت است نسبت حجم فضای خالی سنگ حجم بخش جامد سنگ .

پوکی:
پوکی عبارت است نسبت حجم فضای خالی حجم کل سنگ درصد بیان می شود.

سنگها دارای پوکی متفاوتی هستند بطور کلی سنگهای متا مورفیک نسبت سنگهای آذرین پوکی کمتری دارند سنگهای رسوبی درجه پوکی بیشترسنگهای آذرین دارند.
قابلیت جذب:
آبی شرایط غوطه وری جذب سنگ می شود ،داخل خلل فرج آن ( فضا فضاهای خالی سنگ ) قرار می گیرد ممکن است بعد خروج سنگ حالت غوطه وری قسمتی آن آب خارج گردد.فضاهای خالی سنگ ممکن است منافذ جدا هم طریق لوله مویینه پیوسته باشند .هنگام غوطه وری ممکن است همه فضاهای خالی سنگ آب انباشته نشوند.سنگهایی کانیهای رسی مجموعه خود دارند بدلیل اینکه رس تورم زا است هنگام جذب آب راه نفوذ آزاد آب مسدود می شود. بنابراین سنگ ممکن است حتی شرایط غوطه وری هم اشباع نگردد.
درصد آب حذب شده می توان اختلاف وزن جای گرفته آب ( بعد غوطه ور نمودن آن بمدت معلوم) وزن خشک آن تقسیم آن وزن خشک بدست آورد درصد بیان می شود.

برای خشک کردن سنگ لازم است آنرا بمدت ۲۴ ساعت داخل گرمخانه حرارت ۱۰۵ درجه سانتیگراد قرار داد.توجه شود سنگی دارای کانی ژیپس ( گچ ) است باید حرارت حداکثر ۱۴۰ درجه سانتیگراد مدت ۴۸ ساعت در گرمخانه قرار داد.
درجه اشباع:
درجه اشباع عبارت است نسبت حجم فضاهای پر شده آب کل حجم فضاهای خالی سنگ درصد بیان می گردد:

منظورکل فضاهای خالی سنگ فضاهایی است شرایط خشک هوا اشغال می شود.توجه اینکه شرایط عادی سنگ بطور کامل آب اشباع نمی شود یعنی تمام فضاهای خالی سنگ آب انباشته نمی گردد لذا سنگ این شرایط صد در صد اشباع نخواهد بود.میزان اشباع شدن سنگ شرایط عادی بستگی توپری سنگ تفاوت وزن مخصوص حقیقی آن دارد بعبارت دیگردرجه پوکی سنگ بستگی دارد.البته چنانچه سنگ زیر ارتفاعی آب قرار گیرد ( مانند زیر مخزن سد ) درجه اشباع آن افزایش خواهد یافت می تواند صددر صد اشباع گردد.
وزن واحد حجم:
وزن واحد حجم عبارت است وزن تقسیم حجم کل سنگ .این وصف می تواندحالات گوناگون داشته باشد شامل وزن واحد حجم خشک، وزن واحد حجم مرطوب،وزن واحد حجم اشباع،وزن واحد حجم مستغرق.
نکته قابل توجه اینکه چنانچه سنگ درجه پوکی پائینی داشته باشد شرایط غوطه وری آب اندازه وزن آب هم حجمش وزن آن کاسته می گردد.ولی چنانچه درجه پوکی آن بالا باشد اندازه وزن آب هم حجمش منهای مقدار آب جمع شده فضاهای خالی آن وزن سنگ کاسته می گردداین نکته پیهای غوطه ورآب مانند سد نیروگاههای هیدرولیکی اهمیت بسیار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

X
با ما تماس بگیرید