معدن سنگ (انگلیسی: Quarry) به جایی گفته می‌شود که در آن سنگ قواره، سنگ، سنگدانه، سنگ لاشه، ماسه، شن یا سنگ لوح از زمین استخراج می‌شود. معدن سنگ همانند معدن روباز است که انواع کانی از آن استخراج می‌شود. تنها تفاوت جزیی میان این دو در این است که به معادن روبازی که مواد و مصالح ساختمانی و سنگ قواره تولید می‌کنند، معدن سنگ گفته می‌شود.

واژه معدن سنگ برای معادن سنگ زیرزمینی نیز به‌کار می‌رود.

لیست برخی از معادن سنگ ایران و نام سنگ استخراجی

 • آب باریک بم(سنگ تزئینی)
 • آب غلامان(کرومیت )
 • آب فدک(مرمریت )
 • آبدانان(سنگ لاشه و مالون)
 • آبدر(سیلیس)
 • آبریگان(سنگ لاشه)
 • آبریگان (۲)(سنگ لاشه)
 • آبریگان (۳)(سنگ لاشه)
 • آبزاچوار(سنگ لاشه و مالون)
 • آبشوئیه(سنگ چینی)
 • آبشینه(سنگ لاشه)
 • آبشینه (۲)(سنگ لاشه)
 • آبشینه (۳)(سیلیس)
 • آبقوی(سنگ لاشه)
 • آبگرم اهرم(سنگ لاشه)
 • آبیدگلو(سنگ لاشه)
 • آرگونیتی میامی(مرمریت
 • آرمان تخت سرخ (مرمریت )
 • آرین(مرمریت )
 • آزادگان (صدف)
 • آزادی جوشقان(مرمریت )
 • آشپزی(سنگ لاشه آهکی)
 • آغچه قشلاق(سنگ لاشه)
 • آغچه مسجد(سنگ لاشه)
 • آق برون (سنگ لاشه)
 • آق بند(صدف)
 • آقا بیگ افشار(مرمریت )
 • آقا میر احمد(سنگ لاشه)
 • آل هاشم (سنگ لاشه)
 • آلمالو ۲(سنگ چینی)
 • آهنگران(سنگ لاشه)
 • ابراهیم آباد(سنگ چینی)
 • ابراهیم آباد(سنگ لاشه)
 • ابراهیم عطار(مرمریت )
 • ابراهیم عطار (۱)(مرمریت )
 • ابراهیم عطار (۳)(مرمریت )
 • اتابک(سنگ لاشه)
 • اتابکی خرمنکوه(مرمریت )
 • اتابکی فیروز آباد(مرمریت )
 • احجار(مرمریت )
 • اخوان(سنگ لاشه)
 • اخی کمال(مرمر)
 • اردهال(مرمریت )
 • اردودر جنوبی (سنگ چینی)
 • اردودر غربی (سنگ چینی)
 • ارزانقود(گرانیت)
 • ارژنگ بوانات(مرمریت )
 • ازان میمه(سنگ تزئینی)
 • ازنا(سنگ چینی)
 • اژدهاتور(تراورتن)
 • اسپراخون(سنگ لاشه)
 • اسپراخون (۲)(سنگ لاشه)
 • اسفند(مرمریت )
 • اسفند(مرمریت )
 • اسه کندی تکاب(تراورتن)
 • اسو ۱ (مرمریت )
 • اسو ۲ (مرمریت )
 • اشکفت زرد(سنگ لاشه)
 • اصحاب نوره(سنگ لاشه)
 • المهدی قصر قمشه(مرمریت )
 • النگ(سنگ لاشه)
 • الهی(گرانیت)
 • الوان (مرمریت )
 • الوان چاهریه(تراورتن)
 • الوان کوه آبی(مرمریت )
 • الوان ورتون(تراورتن)
 • الوند (۱)(گرانیت)
 • الوند ۲(گرانیت)
 • الوند ۳(گرانیت)
 • ام آباد(گرانیت)
 • امامزاده حسن (۴)(گرانیت)
 • امامزاده کوه (۱)(گرانیت)
 • امامزاده کوه (۲)(گرانیت)
 • امودره(مرمریت )
 • امیر(گرانیت)
 • امیر آباد(سنگ لاشه)
 • امیرآباد دشتروم(سنگ لاشه)
 • امیرآباد دفکره(سنگ لاشه)
 • انج آب(مرمریت
 • اند آباد(سنگ لاشه)
 • انگر شرقی(سنگ چینی)
 • انگر غربی(سنگ چینی)
 • اواز(گرانیت)
 • اوج مازو(گرانیت)
 • اوجار(سنگ لاشه)
 • اوچ بلاغ(سنگ لاشه)
 • اورنج(سنگ لاشه)
 • اوره احرار سپاهان(گرانیت)
 • اوره نطنز(گرانیت)
 • اوزمان(گابرو)
 • اوزن دره گنداشلو(سنگ لاشه)
 • اوغن پیرانشهر(گابرو دیوریت)
 • اون آلتی(مرمریت )
 • ایاخچی(گرانیت)
 • ایلوانق(سنگ لاشه)
 • اینجه افشار شاهین دژ (گرانیت)
 • اینچه(کلسیت)
 • باب کمال(مرمریت )
X
با ما تماس بگیرید