ساختار تراورتن رابشناسید

شاخه‌ها

محصولات ویژه

محصولات بازدید شده

 

ساختار تراورتن رابشناسید

بهترین سنگ تراورتن

نویسنده : اخبار و مقالات

ساختمان تراورتن

تراورتن سنگی رسوبی – شیمیایی است که بیشترین ترکیب سنگ شناختی آنرا کربنات کلسیم به همراه ترکیباتی از اکسیدهای آهن ، منیزیم، سیلیس، سولفاتها ، سولفیدها و کلرور و به رنگهای مختلف تشکیل می دهد. اغلب دارای ساختمانی کنگرسیونی و فیبری شکل با لایه های مختلف است که طی فرآیند رسوب گذاری سر یع شیمیایی کربنات کلسیم در سطح زمین و طی عملکرد آبهای زیرزمینی و فرآیند تبخیر در اطراف چشمه های تراورتنی و آبگرم تشکیل می گردد،

تراورتن سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه‌های آب گرم تشکیل می‌شود . بطور کلی در طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، آب‌ها ی گرم از بین طبقات سنگ‌های کربناتی به ویژه سنگ آهک عبور می‌کنند و به دلیل اسیدی بودن، کربنات کلسیم موجود در این سنگ‌ها را حل کرده و به صورت محلول کربناتی و بی کربناتی با خود به سطح زمین منتقل می‌کنند .

در سطح زمین به دلیل افت فشار، کاهش حرارت آزاد شدن دی اکسید کربن و همچنین تبخیر، بلورهای کلسیت تشکیل شده و به صورت لایه‌های نازکی برروی یکدیگر رسوب می‌کنند . پایداری شرایط ذکر شده و تداوم تشکیل لایه‌های کلسیتی، باعث به وجود آمدن لایه‌های یکنواختی از کربنات کلسیم متخلخل ( تراورتن ) می‌گردد که ضخامت آنها از چند سانتی متر تا چند متر متغیر است و معمولا با شیبی ملایم بر روی لایه‌های سنگی قدیمی‌تر قرار می‌گیرند .

انواع سنگ تراورتن رابشناسید

سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،سنگ تراورتن،تراورتن،تراورتن سفید،تراورتن عباس آباد،

معایب تراورتن

از معایب سنگ تراورتن به جذب زیاد آب اشاره کرد . زیرا این ویژگی باعث می گردد از سنگ تراورتن نمی توان در نما ها و فضا های خارجی مورد استفاده قرار گیرد .امروزه سنگ تراورتن بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد . در گذشته به دلیل تخلیل و فضاهایی که در بافت سنگ وجود داشت و باعث نفوذ آب می شد سازنده های ساختمان تمایلی به استفاده از این سنگ نداشتند.

مزایا ومعایب سنگ تراورتن چیست؟

تعریف تراورتن ازدیدگاه انجمن استاندارد ایتالیا مستقر در میلان:

تراورتن یک سنگ آهکی رسوبی ودر واقع کلسیت متخلخل یا سلولی لا یه ای و تا حدودی بلورین با منشا شیمیایی است که ساختار اسفنجی دارد که بصورت شیمیایی ته نشین میگردد و برای کارهای تزئینی و ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد .

انواع تراورتن را بشناسید.

سنگ تراورتن آبگرم:

– رنگ این نمونه سنگ تراورتن بین زیتونی مایل به کرم و کرم روشن

– به دو صورت موج دار وبی موج موجود است.

سنگ تراورتن حاجی آباد:

– سنگ تراورتن حاجی آباد دارای طیف رنگ بالایی است به طوری که شما می توانید از شکلاتی تیره تا سنگ تراورتن کرم روشن را در بین سنگ ها مشاهده کنید

– به دلیل نامنظم بودن موج ها بدون موج برش میخورد.

سنگ تراورتن عباس آباد:

– تراورتن عباس آباد دارای رنگ سفید و روشن است 

– برش به سنگ به دوصورت موج دار وبی موج

سنگ تراورتن لیمویی:

– بیشترین در حاشیه بندی نمای ساختمان

– سنگ تراورتن لیمویی به صورت زرد در بازار سنگ موجود است

سنگ تراورتن تکاب:

– سنگ تراورتن تکاب در سه رنگ کرم، قهوه ای و مشکی در بازار است.

– پرکاربرد ترین سنگ ها برای نمای ساختمان

– دارای ظاهری جذاب و نقش و نگاری زیباست

– اغلب به صورت موج دار استفاده میشود 

سنگ تراورتن شکلاتی:

– معروف ترین سنگ تراورتن شکلاتی عبارتند از سنگ تراورتن شکلاتی آقامحمدی و شکلاتی یزد

– تراورتن شکلاتی آقامحمدی به صورت بی موج وتراورتن شکلاتی یزد موجدار برش میخورد 

– رنگ هر دو این سنگ ها بسیار تیره است

سنگ تراورتن آتشکوه:

– تراورتن آتشکوه یکی از با کیفیت ترین و البته گران قیمت ترین نمونه های سنگ تراورتن

– به دو صورت موج دار و بی موج برش می دهند(نمونه بی موج پرطرفدار تر است)

روشهای اتصال و محکم کردن سنگ تراورتن عباس آباد پلاک بر روی نما

سنگ تراورتن عباس آباد  جز مواد و عناصری که اجزا اصلی مصالح ساختمان را تشکیل میدهد .

سنگ در ساختمان به صورتهای

مختلف مورد ا ستفاده قرار میگیرد, برای اجرای سنگ  در نمای ساختمان عمدتا سنگ به ضخامت مورد نظر از

۵,١ تا ۵,٢ سانت وگاهی مواقع بضخامت بیشتر از ۵,٢ ویا کمتر از ۵,١ سانت بنا به مورد استفاده در کارگا ه های

سـنگبری بریدهو سـطح نمای آن در اکثر موارد صـیقل داده شـده ودر ابعاد وعرضـهای معمولا ٢٠ تا ۴٠ سـانتی

متربرش داده که جهت استفاده به نام سنگ پلاک وارد کارگاه میگردد.

نحوه اجرای سنگ تراورتن عباس آباد پلاک در دیوار

نحوه اجرا بدین صورت میبا شد که ابتدا سنگ در اندازه مورد نظر بتو سط قلابی از میلگرد معمولا نمره ۶ که به

حالت نیم دایره خم داده شده در محل خود به صورت شاقول وتراز قرار گرفته و سپس فاصله بین سنگ ودیوار

که حداقل ٢ سانت وحداکثر ٣ سانت باید باشدبه وسیله دوغاب ماسه وسیمان بعیار سیمان ۴٠٠ کیلوگرم در متر

مکعب پر میگردد. که با خ شک شدن دوغاب و ایجاد چ سبندگی بین سنگ و دوغاب ودیوار, سنگ در محل

خود ثابت قرار میگیردوبه همین ترتیب سنگهای پلاک رگ به رگ روی هم قرار میگیرند.

ولی با توجه به عدم چ سبندگی کامل سنگ ودوغاب پ شت آن به خاطر سطح صاف پ شت سنگهای پلاک این

امکان وجود دارد که پس از گذشـــت چندین مدت پس از اجرای ســـنگ با نفوذ آب باران ورطوبت محیط از

منافذ موجود ســطح ســنگ و بندهای مابین آنها و با یخ زدن آب در آن ســنگ ها در جای خود به اصــطلاح لق

شده وپس از مدتی در رفته و از محل خود به بیرون بیافتند که این امر ممکن است بر اثر سقوط سنگ از ارتفاع

ایجاد خسارات مالی وجانی بوجود آورد.

به همین خاطر جهت جلوگیری از این عارضه تمهیداتی در سنگ کاری در نظر میگیرند که به قرار زیرمی باشد.

الف- اسکوپ مهار سنگ بوسیله سیم گالوانیزه

در این روش ،قبل از اجرای سنگ پلاک شیاری در دو لبه سنگ (روبروی هم)به و سیله د ستگاه فرز ایجاد می

نمایندو پس از آن سیم گالوانیزه به قطر معمولا ١ میلیمتر را به صورت ضربدری و محکم به نحوی که سیم شل

نباشد از شیارهای مذکور رد کرده و دو انتهای آنرا به هم میبندند.

وبرای اینکه هنگام دوغاب ریزی سیم به پشت

سنگ نچسبد تکه سنگ کوچکی به ضخامت ١ تا ٢ سانت را زیر سیم قرار داده و فاصله ایجاد شده باعث قرار

گرفتن سیم درون دوغاب شده وبدین صورت گیرداری بین سنگ پلاک و دوغاب به صورت کامل به وجود

می آید.باید توجه نمود که سیم مورد استفاده حتما از جنس ضد زنگ باشد تا مرور زمان نپوسیده واز بین نرود.

ب-مهار سنگ بوسیله چنگک اسکوپ

در اینجا از قلابی کوچک که از جنس فولاد ضد زنگ میباشد استفاده مینمائیم که به آن چنگک اسکوپ میگو

یند.

این روش بدین صورت می باشد که شیاری در دو لبه بالا و پائین سنگ پلاک ایجادنموده و پس از استقرار سنگ

در محل مورد نظر خود به هنگام دوغاب ریزی چنگک ا سکوپ را در شیار سنگ به طریقه ن شان داده شده در

دتایل ٢ قرار داده و دوغاب ریزی را انجام میدهیم و در رگ بعدی ناخن خم شده به سمت بالای چنگک را در

شیار پائین سنگ قرار داده و بدین صورت گیرداری سنگ پلاک در محل خود کامل می شود.

د- مهار سنگ توسط چسباندن تکه سنگ به پشت سنگ پلاک

این روش که ب سیار آ سان و کم هزینه میبا شد در موارد نادری ا ستفاده می شود ولی در صورت عدم د ستر سی به

ســیم اســکوپ و یا چنگک با این روش میتوان گیرداری ســنگ رابه نحو قابل قبولی ایجاد نمود.

در این روش با

چسباندن چند تکه سنگ به پشت سنگ پلاک بوسیله چسب سنگ گیرداری بین سنگ پلاک ودوغاب به نحو

خوبی ایجاد میگردد.

تکه ســـنگها میتوانند در ابعاد حدودی ۴ ســـانتی متر وبه ضـــخامت خود ســـنگ پلاک

باشد(میتوان از خرده های خود سنگ پلاک استفاده نمود).ولی در کل ضخامت تکه سنگها نباید مانع از شاقولی

یا تراز کردن سنگ پلاک گردد.

ج- مهار سنگ پلاک بوسیله پیچ ورول پلاک

این روش پس از اجرای سـنگ کاری انجام میگرددوبدین صـورت می باشـد که به وسـیله دسـتگاه دریل در چند

نقطه سنگ پلاک سوراخی در آن ایجاد می گرددوسپس با جاگذاری رول پلاک در سوراخ سنگ ودیوار, سنگ

با ب ستن پیچ به دیوارپ شت آن مهار میگرددوجهت تثبیت بهتر سنگ از وا شر نیزاستفاده می شود. ونیزباید توجه

داشت که پیچ و واشر مورد استفاده از نوع ضد زنگ استفاده گردد تا از پوسیدگی آن در مرور زمان جلوگیری

شود.

سنگ عباس آباد

سنگها معموالً در موارد زیر به کار برده می شوند:

۱ .به صورت ماسه سنگ )سنگ شکسته( برای مسیرهای راهآهن، ساخت و ساز راه، آمادهسازی بتن سیمانی الزم برای

فونداسیونها، کف سازی، سنگهای مصنوعی و بتن سیمانی مسلح.

۲ .به صورت سنگ خردشده جایگزین ماسه می شود.

۳ .به صورت بلوک در ساخت و ساز ساختمانها، درگاهها، قوسها، دیوارها، ستونها، پایههای پلها و سدها و … استفاده

می شود.

۴ .به صورت بلوک و دال برای کارهای نمای ساختمان به کارمی رود که نیازمند فرآوری معماری خواهد بود.

۵ .به عنوان دالهای نازک برای بام ها و کف های ساختمان و روسازی راه ها استفاده می شود.

۶ .از سنگ های نفوذناپذیر به عنوان الیه های نفوذناپذیر در ساختمان ها استفاده می شود.سنگ عباس آباد۱- تراورتن نوعی سنگ آهکی است که در چشمه های معدنی داغ در سراسر جهان شکل می گیرد، سنگ آهکی، سنگی رسوبی ساخته شده از کربنات کلسیم می باشد، که جزء اولیه پوسته زمین است. در آمریکای شمالی، قابل توجه ترین معدن تراورتن در پارک ملی YELLLO STONE قرار دارد.تراورتن عباس آباد 2-  نام تراورتن از نام شهر باستانی در ایتالیا به نام  Tibur گرفته شده است، که به آن  Tivoli نیز گفته میشود، ریشه ی این شهر  قدیمی تر از دوران روم باستان میباشد. سنگ تراورتن با نام (لاپلاس تیوبورتینوس) نیز شناخته میشود که در طول زمان بهسنگ تراورتن شهرت یافت. 3-  بیشترین سنگ تراورتن از معادن ایتالیا، ایران، مکزیک، ترکیه و پرو وارد آمریکا می شود و بیشتر سنگ های تراورتن تجاری آمریکا از ترکیه وارد میشود.تراورتن عباس آباد 4- سنگهای تراورتن در معادن سراسر جهان با استفاده از روش های مختلف از جمله ماشین های کانالینگ، سیم اره، اره های زنجیری و دستگاه های برش با فشار آب برش داده میشود. و از معدن به انبار انتقال داده میشود و در آنجا نگهداری می شود و پس از آن به کارخانه انتقال پیدا کرده و به صورت اسلب هایی در اندازه های مختلف برش داده میشود و از طریق فرایند مختلف بسته به نوع خواسته شده به فروشگاههای مورد نظر ارسال می شود. 5- زمانی که به سنگ تراورتن نگاه میکنید متوجه می شوید که سنگی منحصر به فرد است وعلت آن نیز حفره های طبیعی روی سطح آن است. سطح تراورتن متخلخل است که دلیل خصوصیات ناشی از چگونگی تشکیل سنگ در طول زمان است.تراورتن عباس آباد 6-  سوراخ ها و حفره هایی که بر سطح سنگ تراورتن پیدا می شود می تواند به علت جمع شدن آب بر روی آن در مدت زمان طولانی ایجاد شده باشد. در بسیاری از موارد این حفره ها در کارخانه در طول پروسه تولید پر میشود. اندازه حفره های ایجاد شده نشان دهنده کیفیت سنگ می باشد به صورتی که به عنوان یک قاعده کلی، هرچه حفره های موجود کوچکتر باشد، تراورتن سطح کیفی بیشتری داشته و به استاندارد نزدیکتر میشود. 7-  تراورتن اغلب به عنوان مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد و در معماری سراسر اروپا به قدمت امپراتوری روم (با ساخت قلعه بورخوزن در آلمان) بر میگردد. کلیسای رومی، حمام های رم، لابی برج سیرس و دیوارهای طبقه اول در مرکز پزشکی UCLA  با تراورتن ساخته شده است. تراورتن در همه قسمت ها از جمله کانالها و برای بارگذاری ستونهای اصلی مورد استفاده قرار میگرفت. امروزه برای کفها، دیوارها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.تراورتن عباس آباد 8- سنگ تراورتن در رنگ های مختلف از جمله سفید، قهوه ای مایل به قرمز، قهوه ای، کرم و طلایی موجود میباشد. همچنین می تواند آن را در سایه های قرمز، صورتی و نارنجی یافت. برخی از تراورتن ها دارای رگه های سیاه و سفید است که به زیبایی سنگ اضافه میکنند.

 صنایع سنگ آرارات از همراهی شما تشکر میکند و از شما دعوت به خواندن مقالات دیگر میکند 

*سنایع سنگ آرارات*


کلمات کلیدی

تراورتن سفید 

تراورتن عباس آباد

تراورتن سفید 

تراورتن عباس آباد

تراورتن سفید 

تراورتن عباس آباد

تراورتن سفید 

تراورتن عباس آباد

تراورتن سفید 

تراورتن عباس آباد

تراورتن سفید 

تراورتن عباس آباد

تراورتن سفید

تراورتن عباس آباد

تراورتن سفید 

تراورتن عباس آباد
X
با ما تماس بگیرید