بافت سنگ تراورتن عباس آباد

شاخه‌ها

محصولات ویژه

محصولات بازدید شده

 

بافت سنگ تراورتن عباس آباد

بافت سنگ تراورتن عباس آباد

نویسنده : اخبار و مقالات

بافت سنگ تراورتن

بافت سنگ تراورتن عباس آباد

مشــخصه اصلی تراورتن عباس آباد ها وجود لامینه های فشرده به هم، نوارهای رنگی متناوب با لایه های چتری، روزنه ای، با بافت لولــه ای، لکــه دار، نرده ای و لایه های متخلخل می باشد.

 هوازدگى نیز درتراورتن عباس آباد ها منجر به تشکیل حفرات، درز و شکاف ها و یا بزرگتر شــدن آن ها شــده و گاهی نیز تخلخل دربین سطوح لایه بندى با رس و آهن پر مى شوند.

رسوبات سنگ تراورتن عباس آباد، نوارى شکل ، متراکم و داراى بافت متخلخل اند و اندازه و شــکل تخلخل در آنها متنوع است و از چند میلیمتر تا چندین سانتیمتر و گاهى تا بیش از ۱۰ سانتیمتر در نمونه های مختلفی از تراورتن عباس آباد مشاهده شده است. برخى حفرات تراورتن عباس آباد با رسوبات ثانوى کربنات کلسیم مثل کانی های آراگونیت وکلسیت پر می شوند. حوادث بعد از رسوب گذارى مثل انحلال و شکستگى ها مى توانند تخلخل و نفوذپذیرى را تا چند برابر افزایش دهند . تراورتن ها به صورت سنگهاى نسبتاً خالص و به رنگ سفید تا کرم روشن بوده و در صورت وجود ناخالصى درآنها به رنگ های مختلف مانند زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای، خاکستری و یا رنگ هاى دیگر نیز تشکیل مى شوند. این ناخالصى ها مى توانند عناصرى مانند آهن، منیزیوم، مواد آلــی، رس و یاعناصر دیگر باشند؛ داراى بافت نوارى، متخلخل، برشى شده(خرد شــده)، و یا ممکن است پیزولیتى(نخودی) باشند، معمولاً ماتریکس به صورت کربنات دانه ریز با حفرات نامنظم بزرگ و کوچک کمتر ازیک میلیمتر تا بیش از یک سانتیمتر هستند حفرات معمولا ً درمسیر هایى جهت یافته اند که بافت موازى به سنگ داده اند . شکل هاى مختلف دریاچه اى بیشتر توده اى هستند . تپه ها ممکن است توســط رگه هایى که از اونیکس و به صورت باندهاى آهک ازکانی آراگونیت با رنگ هاى مختلف هستند، قطع شوند.

نما رومی 
نما رومی

نما رومی

نما رومی

نما رومی

نما رومی

تراورتن عباس آباد

تراورتن عباس آباد

تراورتن عباس آباد

تراورتن عباس آباد

تراورتن عباس آباد
تراورتن عباس آباد

تراورتن عباس آباد

X
با ما تماس بگیرید